Rio de Janeiro

Název města Rio de Janeiro („Lednová řeka“) je důsledkem jednoho geografického omylu. Když v roce 1504 objevil portugalský mořeplavec Gonçalo Coelho Guanabarský záliv (Baía de Guanabara), domníval se, že jde o ústí velké řeky, kterou pojmenoval ne zrovna invenčně podle právě probíhajícího měsíce. Název už na mapách zůstal – byl použit pro město, založené v zálivu v roce 1565. Teplota klesá pod 20 °C prakticky jen v našich letních měsících - červenci a srpnu ,ale ani to nemusí být pravidlem.

Záliv, kde se “báječné město“ - “Cidade Maravilhosa“ nachází, byl objeven Portugalci roku 1502. Význam tohoto přístavu vzrůstal během 17. a 18. století, až byl roku 1763 vyhlášen hlavním městem (do r. 1960). Rio de Janeiro je jedním z nejhustěji osídlených míst na zemi a v celé Brazílii turistickým centrem číslo jedna. To do jisté míry předurčuje i jeho výhodná poloha mezi mezi oceánem a úbočími místních hor. Říká se, že Cariocas (místní obyvatelé) milují své pláže, sambu, fotbal, pivo, třtinový rum a zábavu více než kteříkoli jiní lidé na světě. Město obývá téměř 10 mil. obyvatel. Třetina jeho obyvatel žije ve favelách, které se nacházejí na svazích okolních hor. Chudí lidé zde nemají školy, doktory ani svou práci.

Obyvatelé Brazílie jsou většinou velmi přívětiví, je zde však veliký rozdíl mezi nesmírně bohatými a nepředstavitelně chudými, kteří bydlí s celými rodinami na ulicích nebo v chudinských čtvrtích. Z tohoto důvodu rovněž hrozí nebezpečí okradení. Proto není vhodné nosit nikdy větší obnos peněz a v žádném případě zlato. V každém hotelu je na pokoji sejf, který je vhodné si zaplatit (asi 3 Realy za den). Není vhodné ani přes den procházet opuštěnými místy nebo tmavými tunely. Chovejte se nenápadně, nenoste na sobě žádné šperky, zlato, větší množství peněz ani žádné cennější předměty. Fotoaparáty a kamery je nutno mít stále pod dozorem. Ledvinka ani batoh nejsou k uložení peněz či dokladů ideální, protože příliš lákají pozornost. Mimo Sao Paulo a Rio de Janeiro je situace mnohem lepší. Pokud dojde k napadení turisty je vhodné se obrátit na nejbližší policejní stanici.

 

Do Rio de Janeira se dostanete buď příletem na nové mezinárodní letiště "Aeroporto Internacionalo" vybudované na ostrově nebo na staré letiště "Santos Dumont" v městě ,které v současnosti slouží jako vnitrostátní.

Rio de Janeiro je administrativně rozděleno do dvou částí – zona norte (severní zóna) a zona sul (jižní zóna). Obě části jsou od sebe odděleny příkrou horou Serra da Carioca, jejíž svahy jsou pokryty chatrčemi chudiny (favelami). Centro – střed města – je přes den samý obchod, v noci je tu však mrtvo. Nacházejí se zde kanceláře hlavních aerolinií, zahraniční konsuláty, brazilské úřady vlády, finanční a obchodní domy, banky a cestovní agentury. Centrem procházejí dvě hlavní ulice – Rio Branco a Avenue Prasidene Vargas, která směřuje k fotbalovému stadionu Maracaná.
Srdcem dnešního Rio de Janeira je náměstí Praca Floriano, které ožívá v době kolem oběda a čilý ruch zde pokračuje až dlouho do noci. Nejpůsobivější budovou na tomto náměstí je bezesporu Teatro Municipal, sídlo opery a orchestru. Divadlo bylo postaveno v roce 1905 a renovováno po vzoru pařížské opery v roce 1934.
Na ulici Rio Branco najdete Museu Nacional de Belas Artes, které vlastní některé z nejlepších maleb brazilských malířů. Budova byla postavena v roce 1908 a architekt se při návrhu inspiroval v pařížském Louvre. Nejskvostnější část města bývala dříve tam, kde nyní najdete náměstí Praca Tiradentes. Na protilehlých stranách náměstí stojí divadla Teatro Joao Caetano a Teatro Carlos Gomez, ve kterých se v dnešní době konají různá představení. Ulicí Rua Buenos Aires se odsud dostanete až k parku Campo de Santana, který je znám tím, že zde císař Dom Pedro I. prohlásil nezávislost Brazílie na Portugalsku. Zajímavé je náměstí Praca Quinze de Novembro, v jehož středu je pyramidální fontána z roku 1789 a historický oblouk Arco de Teles spojuje dva protější domy. Ze zdejšího nábřeží vyplouvají trajekty a křídlové lodě do Niteroi a Ilha da Paqueta

Parque de Flamengo
Tento park navrhl designér Burle Marx, byl dokončen v roce 1960. Zabírá území o rozloze 296 akrů. Jsou tu tenisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště a místo pro piknik. Flamengo je největším městským parkem na světě. Nabízí se odtud překrásná vyhlídka na zátoku a na most Rio Niteroi. Most Ponte Rio-Niteroi byl dokončen v roce 1974 a byl nejdelším mostem na světě. Je vysoký 60 metrů a široký 26,6 metrů. Navštívit tu můžete populární muzea. Národní monument Monumento Nacinal aos Mortos da II Guerra Mundial se nachází v parku na ulici Avenida Infante Dom Henrique 75. Připomíná druhou světovou válku a ty, kteří v ní ztratili život. Je tu malé muzeum s vojenskými předměty a mauzoleem - hrobkou neznámého vojína. Blízko náměstí Praca Mahatma Gandhi se nachází Museu de Arte Moderna, které je umístěno v bývalých letištních hangárech. Pozemky muzea byly navrženy zahradním architektem Burle Marxem, který je také autorem mnoha zahrad v hlavním městě Brasílii.

Čtvrť Santa Teresa
Tato čtvrť se nachází na velkém kopci, ze kterého je výhled na zbytek města. Je tu několik muzeí a zajímavé domy.
Arcos da Lapa
Tento akvadukt byl dokončen v roce 1750. Kdysi přiváděl vody ze řeky Rio Carioca, v současnosti je viaduktem spojujícím trasu tramvaje z centra města do čtvrtě Santa Teresa. Je znám také pod názvem Aqueduto da Carioca. Je to krásná ukázka spojení staré a nové architektury.
Bar do Arnaudo
Bar do Arnaudo je nejstarším místem města. Majitelem je proslavený Arnaudo. Specialitou tohoto baru jsou ovocné koktejly z typického brazilského ovoce.
Igreja da Nossa Senhora da Glória do Outeiro
Překrásný barokní kostel byl postaven v roce 1714. Zde se ženil Dom Pedro II. a jeho dcera princezna Isabel tu byla pokřtěna. V srpnu se tu konají náboženské oslavy. Navštívit můžete i malé muzeum.
Botanická zahrada
Tento park je pravděpodobně nejzelenějším a nejelegantnějším parkem ve městě. Navrhl ho Dom Joao VI. Do parku Portugalci dovezli mnoho rostlinek z východních indických zemí. Park tvoří sochy, fontány, tropický prales, palmový háj na území o rozloze 338 akrů. Vyrůstá tu více než 6000 druhů rostlin z celého světa.
Parque Ecológico Municipal de Marapendi
Kousek od jezera se nachází na území o rozloze 375 akrů rezervace, která ochraňuje faunu a flóru této oblasti. Můžete se tu projít, pozorovat různé druhy ptáků, exotické druhy motýlů, orly, a další druhy živočichů. Žije tu i brazilský kajman.

Pláže
Rio je ale známo především svými plážemi. 24 km mořských pláží

Copacabana patří mezi nejslavnější pláže světa a je dlouhá 4,5 km. S pláží sousedí množství hotelů, restaurací a zábavných podniků.
Ipanema je považována za elegantnější pláž než rušná Copacabana. Ipanema je indiánský výraz pro nebezpečné vody – vlny zde dosahují velkých výšek a spodní proudy mohou být velmi silné. Buďte proto opatrní a plavte radši jen tam, kam místní lidé.

Každou neděli se uzavírá třída vedoucí podél pláže Copocabana -avenida Atlantica pro dopravu a na její rozhraní s druhou nejznámější pláží Ria - Ipanemy se koná pouze v neděli trh pro turisty Hippy Fair ,kde najdete největší množství suvenýrů z Brazílie.

Další pláže jsou například: Flamengo, Botafogo, Leme, Vidigal, Pepino, Bara da Tijuca, Leblon.


Corcovado
Nejkrásnější výhled, jež nemá v celém světě obdoby, je podle názoru většiny cestovatelů ze 704 m vysokého kopce Corcovado (v překladu znamená Hrbáč), na který se dostanete ozubenou tramvají za necelou půlhodinku, která jede z ulice Rua Cosme Velho 513. Cesta tramvají je sama o sobě nezapomenutelný zážitek. Je také hojně využívána místním obyvatelstvem. Chudobné domky jsou roztroušeny vysoko na úbočí kopce. Po jízdě, během které projíždíte nefalšovaným brazilským pralesem, musíte ještě ujít 220 schodů k vyhlídkové terase se sochou Krista Vykupitele (Cristo Redentor). Socha je symbolem Ria, byla postavena v roce 1931, je 30 m vysoká, váží 1000 tun a stojí na podstavci vysokém 7 metrů. Socha Krista rozpřahujícího ruce je výsledkem spolupráce brazilského architekta Heitora da Silva Costa a francouzského sochaře Paula Landowského. Socha byla zhotovena v Paříži a v roce 1931 byla instalována na dnešní místo12.10.1931 se konalo první vysvěcení sochy, další velká slavnost se konala 12.10.1981 za přítomnosti papeže Jana Pavla II.

Cukrová homole - Pao De Acucar
Vrchol vysoký 390 m, který prudce ukončuje horský hřeben přímo na pobřeží. Přímo uprostřed města nad pláží Copacabana. Po výjezdu lanovkou na vrchol kopce se vám nabídne úchvatný pohled na Rio, velikou zátoku zařezávající se do pevniny.

 

Pokud se rozhodnete vydat do okolí Ria je možné navštívit některý z ostrovů a pokud budete mít štěstí uvidíte i delfíny.

 

Petropolis
Letní palác, v němž měli své letní sídlo panovníci. Dnes je zde Imperiální muzeum. Zde se nachází hrob Pedra II, neogotická katedrála z roku 1939 a nejvzácnější exponát - zlatá koruna Pedra II s 639 diamanty a 77 perlami.

 

Sao Paulo

Mělo jiný historický vývoj než Rio de Janeiro.Byla to původně misionářská osada založená v r. 1554.V současnosti je největším Jihoamerickým městek s asi 17 miliony populace.Původní obyvatelstvo - bílí osadníci,indiáni a z velké části míšenci bělochů a indiánů (mamalukové) se zabývali pěstováním cukrové třťiny ,kávy a nebezpečnými výpravami do vnitrozemí ,které měly jak objevný a kolonizační charakter,ale také to byl také hlavní způsob jak zabezpečit dostatečný počet otroků - indiánů k práci na plantážích.Výpravy byly pořádány pod standartou-vlajkou (portug. bandeira) a toto označení- bandeira se po té používalo nejenom pro vlajku ale pro všechny další výpravy,které byly pořádány zpočátku do přilehlé oblasti Sao Paula - kraje Anhembí a později až do oblast Mato Grossa a k Peruánským hranicíma a sehrály tak velmi důležitou roli při kolonizaci země a obraně proti konkurenčnímu Španělsku.Indiáni však vzhledem ke své mentalitě nebyli úplně to pravé co bylo potřeba a tak až dovoz černých otroků z Afriky podpořil dostatečně rozvoj plantáží.Sao Paulo bylo zpočátku součástí tzv.Jižního okruhu sestávajícího se z Espirito Santa,Sao Paula a Rio de Janeira.Výrazný rozvoj Sao Paula začal především okolo roku 1850 s rozvojem pěstování kávy a jejím exportu do zahraničí.Tato plodina,její zpracování a export položil základ k rozvoji dalšího průmyslu a ekonomiky města.V současné době Sao Paulo představuje asi 30% ekonomické produkce celé Brazílie.Sao Paulo je především průmyslové město a není v něm tolik turistických atrakcí jako v Rio de Janeiru.Za zhlédnutí stojí ale především muzeum umnění - Museo de Arte de Sao Paulo ,kde naleznete sbírku uměleckých děl od světových malířů jako Rembrant,Rubens ,Renoir a dalších.Pro procházku můžete zvolit největší park Ibirapura ,který pomáhal navrhovat jeden ze tvůrců hlavního města Brasilie architekt Oscar Niemeyer.